THÔNG TIN

ĐI ĐẦU TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA HỮU HÌNH

Công ty hàng hoá ANR, được thành lập năm 2014, là một công ty thương mại tập trung vào kinh doanh các kim loại đen và kim loại màu, quặng và than.Thông qua các hoạt động thương mại tại London và Seoul, Công ty hàng hoá ANR được hưởng đặc quyền tiếp cận các thị trường và nguyên liệu toàn cầu.

Đặc thù của công ty là xây dựng các mối quan hệ bền chặt và dài hạn dựa trên sự tiếp cận tự do, sự liêm chính và tôn trọng lẫn nhau. ANR Commodities phối hợp hợp tác với LS Networks, một trong những công ty thương mại lớn nhất Châu Á.

Tây Ban Nha

C/ Senador Rafael Stinga Gonzalez, 2, 1

35500 Arrecife

Las Palmas

T: +34 928 177 898

E: admin@anrcspain.com